Share 6 mẫu template HTML blog cực đẹp.
  • Phù hợp để cho các bạn ráp backend
  • Phù hợp cho các bạn ráp wordpress
  • Load nhanh
  • HTML đầy đủ các trang!
Demo:
– http://html.thietkeweb43.com/blog1
– http://html.thietkeweb43.com/blog2
– http://html.thietkeweb43.com/blog3
– http://html.thietkeweb43.com/blog4
– http://html.thietkeweb43.com/blog5
– http://html.thietkeweb43.com/blog6
——————————————-
Điều kiện nhận code:
– Like page: http://facebook.com/thietkeweb43
– Sau đó ib page để lấy link download.
——————————————-
Bạn nào muốn chuyển html sang wordpress mấy site này thì bên mình nhận luôn. inbox để biết chi phí nha!